Andre oversetterforeninger

Andre oversetterforeninger

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforeningwww.nffo.no

Norsk audiovisuell oversetterforeningwww.navio.no

Statsautoriserte Translatørers Foreningwww.statsaut-translator.no

Norsk tolkeforeningwww.tolkeforeningen.no

Norsk fagoversetterforening, NORFAGwww.norfag.org

NORSK OVERSETTERFORENING