Trettebergstuen (Ap) har sittet på Stortinget siden 2005 og i Familie- og kulturkomiteen siden 2015. Hun regnes som en av Aps fremste kulturpolitikere og er kjent for å tale kunstnernes sak på Stortinget. Trettebergstuen er varm forkjemper for en boklov – og har lovt at den skal være et 100-dagersprosjekt dersom Ap kom til makten.

Her er NOs hilsen til Trettebergstuen ved nøkkelovertakelsen:

Det er gledelig å se at tilgang til skolebibliotek er satt opp som et eget prioriteringspunkt i regjeringsplattformen. På veien videre blir det viktig også å jobbe med hva skolebibliotekene skal inneholde, både i bokstavelig og overført betydning. Etter vår mening er innkjøpsordningen en nøkkel til å sikre alle elever et godt tilbud. Oversatt litteratur er norsk litteratur, og det burde være en selvfølge at en del av litteraturen som kjøpes inn, er oversettelser. Også utenfor skolebiblioteket er innkjøpsordningene viktige virkemidler, både med tanke på kunstnerøkonomien og befolkningens tilgang til aktuell litteratur. Vi gleder oss til å samarbeide med den nye kulturministeren om å videreutvikle dette feltet. Vi ser også frem til å begynne det viktige arbeidet med en boklov!