Annie Riis var forfatter, oversetter og poet. Hun oversatte nærmere sytti skjønnlitterære bøker til norsk, primært fra fransk og dansk, men også fra svensk og engelsk. Riis utga også en rekke diktsamlinger og bøker for barn og ungdom, samt to romaner. Det var barnebøkene som førte henne inn i oversetteryrket.

Riis var også med på å starte tidsskriftet Kritikkjournalen i 1983. Tidsskriftet ble dannet av kvinnelige skribenter som et korrektiv til mannlige anmelderes dominans i litteraturkritikken og lansert i Riis’ hjem.

Les mer om Riis i Aaserøds artikkel i leksikonet.