«Ennå brygget mosekonen.*

Fotnote: *) Når det ligger tåkedamp over myra enten tidlig om morgenen eller om kvelden etter en solvarm dag, sier danskene at «mosekonen brygger» d.v.s. at «myrkjerringa brygger», og det er dampen fra bryggekaret hennes en ser. Og de lette, snøhvite tåkedottene som beveger seg over mark og eng, kaller de «elvepigernes dans».  O.a.»

Denne fotnoten står i Annik Saxegaards oversettelse av ungpikeboken «Susy i topphumør». Hun hadde en forkjærlighet for slike pedagogiske «O.a.», oversetterens anmerkninger, i oversettelsene sine. Saxegaard var også selv forfatter, og i flere av bøkene hennes forekommer skildringer av oversetteryrket.

Helle Waahlberg konkluderer slik:
«Både med bøkene hun oversatte og de hun skrev selv, nådde Saxegaard et stort publikum av lesende unge kvinner. Felles for forfatteren og oversetteren er en tydelig og vedvarende ambisjon om å formidle bevissthet og kunnskap om et mangfold av språk og hvordan de former verden. Fra sin posisjon som forfatter av «ungpikebøker» og oversetter av bokserier bidro Annik Saxegaard til å synliggjøre oversettelse som fag og oversetterens rolle.»

Les mer i Helle Waahlbergs artikkel i Norsk Oversetterleksikon.