Trenger du arbeidsro, eller har du et samarbeidsprosjekt sammen med andre?

Leveld Kunstnartun i Ål i Hallingdal lyser ut gratis arbeidsopphold fra 1. januar til 31. juli 2017.

Tilbudet er tiltenkt profesjonelt utdannet kunstnere – billedkunstnere, forfattere, musikere, skuespillere og kulturarbeidere og lignende. Et vilkår er medlemskap i en fagorganisasjon eller tilsvarende faglig dokumentasjon. Yngre, nyutdannede kunstnere kan i tillegg søke om økonomisk stipend, E-CO stipendet.

Kunstnartunet tilbyr gratis bruk av verksted og internett under oppholdet. Stipendiatene må selv ta med materialer, redskaper, instrumenter og laptop til eget bruk. Oppholdsperioden er normalt 1 måned, men både kortere og lengre opphold kan avtales.

Det er et vilkår at stipendiatene under oppholdet formidler sine prosjekter eller relatert emne lokalt etter nærmere avtale.

Søknadsfrist 15. juni 2016.

For nærmere informasjon om søknadskriterier se full utlysning på Leveld Kunstnartuns hjemmeside.