Trenger du arbeidsro, eller har du et samarbeidsprosjekt sammen med andre?

Leveld Kunstnartun i Ål i Hallingdal lyser ut gratis arbeidsopphold fra 1. januar til 31. desember 2019.

Tilbudet er tiltenkt profesjonelt utdannet kunstnere – billedkunstnere, forfattere, musikere, skuespillere, kulturarbeidere og lignende. Et vilkår er medlemskap i en fagorganisasjon eller tilsvarende faglig dokumentasjon.

Oppholdsperioden er normalt en måned, men både kortere og lengre opphold kan avtales.

Det er et vilkår at stipendiatene under oppholdet formidler sine prosjekter eller relatert emne lokalt etter nærmere avtale.

Søknadsfrist: 15. oktober 2018

For nærmere informasjon om søknadskriterier se full utlysning på Leveld Kunstnartuns hjemmeside.