Stipendet kan søkes for to, tre, fire eller seks måneder. Månedsbeløpet i er på kr 24 166 og utbetales som lønn.

Obs: Kort søknadsfrist: Torsdag 19. mai 2022 kl. 13.00!

Stipend kan søkes av oversettere som oversetter fra ukrainsk og belarusisk  (uavhengig av foreningstilknytning) og som har fått publisert minst to skjønnlitterære oversettelser utgitt på norsk forlag, eller fått oppført minst to oversettelser av dramatisk verk oppført på norsk scene (inklusive NRK radio og fjernsyn).

Flere opplysninger og søknadsskjema finner du her:

Arbeidsstipend av kortere varighet øremerket oversettere som oversetter fra ukrainsk og belarusisk

  • Hva er det med denne/disse oversettelsene som gjør at du søker stipend? Gi en beskrivelse der det klart kommer frem hva stipendet skal dekke – for eksempel frikjøp fra fast arbeid, behov for research, at oppgaven er spesielt tidkrevende eller annet.