Stipendet kan søkes for to, tre, fire eller seks måneder. Månedsbeløpet i er på kr 24 166 og utbetales som lønn.

Obs: Kort søknadsfrist: Torsdag 19. mai 2022 kl. 13.00!

Stipend kan søkes av oversettere som oversetter fra ukrainsk og belarusisk  (uavhengig av foreningstilknytning) og som har fått publisert minst to skjønnlitterære oversettelser utgitt på norsk forlag, eller fått oppført minst to oversettelser av dramatisk verk oppført på norsk scene (inklusive NRK radio og fjernsyn).

Flere opplysninger og søknadsskjema finner du her: