Stipendet kan søkes for to, tre, fire eller seks måneder. Månedsbeløpet i 2022 er på kr 24 166 og utbetales som lønn.

Søknadsfrist: Torsdag 5. mai 2022 kl. 13.00

Stipend kan søkes av norske oversettere (uavhengig av foreningstilknytning) som har fått publisert minst to skjønnlitterære oversettelser utgitt på norsk forlag, eller fått oppført minst to oversettelser av dramatisk verk oppført på norsk scene (inklusive NRK radio og fjernsyn). Utenlandske oversettere som bor i Norge og oversetter fra norsk kan også søke.