Det er langt fra alle oversettere som er mest virksomme i ung alder. Et godt eksempel er Arne-Carsten Carlsen, som for alvor begynte sin oversetterkarriere først da han gikk av med pensjon som avisredaktør. Likevel rakk han å være virksom som oversetter i over tretti år, og sin siste oversettelse leverte han i mai 2012, bare noen få måneder før han døde, 90 år gammel. Han oversatte både skjønnlitteratur og sakprosa, etter hvert især bøker om andre verdenskrig.

Les mer om Arne-Carsten Carlsen i Nina Aspens nyskrevne artikkel i Norsk Oversetterleksikon.