Også i år ble det digitalt årsmøte i Oversetterforeningen. 93 medlemmer var påmeldt møtet, som gikk over en uke med avstemminger lørdag 20. mars. Avstemmingen gikk smertefritt for seg.

Det ble valgt inn gamle og nye medlemmer til ulike verv.  Styrets nestleder E. Beanca Halvorsen ble gjenvalgt. Det ble også Faglig råds leder Agnete Øye.  Rådet har fått Kyrre Haugen Bakke som ny nestleder, og Gøril Eldøen er nytt rådsmedlem.  Ingrid Haug og Eivind Lilleskjæret går ut  av Rådet etter full tid og vil bli behørig takket av når det blir mulig. Bastiankomiteene har begge nesten ny besetning.

Styret la frem fire forslag til vedtektsendring. Alle ble vedtatt.

Protokollen finner du HER