Klassekampen har den siste tiden publisert en serie artikler som tar for seg mangfold i oversettelser til norsk. Bakgrunnen er Oversetterforeningens tall fra 2016 som viser at 155 av 309 oversettelser innrapportert av medlemmene var av litteratur fra det angloamerikanske språkområdet.

Nedbygging av språkfag i universitetene, forlagenes rolle, mediedekningen av litteratur, støtteordninger, ulike litterære tradisjoner og sekundæroversettelse er blant de mange temaene som blir tatt opp i artiklene. De tre første artiklene kan leses på Klassekampens nettsider.

Første artikkel: http://www.klassekampen.no/article/20170731/ARTICLE/170739999
Andre artikkel: http://www.klassekampen.no/article/20170802/ARTICLE/170809995
Tredje artikkel: http://www.klassekampen.no/article/20170804/ARTICLE/170809982

Faksimile av fjerde artikkel: