Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Øivind Andersen

Født
1944
Epost
oivind.andersen@ifikk.uio.no
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING