Øystein Rosse

Oversatt cirka 600 bøker.
Spesialfelt: Barne- og ungdomslitteratur.
Bastianprisen.
IBBYs æresdiplom.
4 ganger Kulturdepartementets oversetterpris.
Har sittet i flere juryer som har vurdert oversettelser.
Erfaring fra barneblad, hesteblad, forlag, bokklubb, bibliotek, bokhandel, skole, barnehage
- og som konsulent (bu-litt.), barnebokanmelder og foredragsholder (om oversetting/barnelitteratur).
Norsk barnebokinstitutts forfatterutdanning i barnelitteratur 2006-2007.
 
Født
1956
Epost
orosse@yahoo.no
Telefon
996 98175
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING