Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Anne Cathrine Wollebæk

Jeg har hovedfag i anvendt lingvistikk fra UiO, med nordisk, engelsk og litteraturvitenskap i fagkretsen. Siden 1996 har jeg tekstet filmer og dramaserier for NRK, fra engelsk og svensk. Jeg har også ett år bak meg som redaktør for Kunnskapsforlagets Store engelsk-norsk ordbok, samt at jeg i flere år var timelærer på Institutt for lingvistikk ved UiO, i oversettelsesteori og - metode. Klassisk anglofil, med en forkjærlighet for døde forfattere!
Født
1967
Epost
ancwo@yahoo.no
Telefon
99479042

Har blant annet oversatt:

Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING