Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Arne Hem

Født
1946
Epost
arne.hem@hotmail.com
Telefon
402 38 296
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING