Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Brit Sæthre


Født
1948
Epost
brithsa@online.no
Telefon
93095701
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING