Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Cristina Gómez Baggethun

Født
1974
Epost
lanoru@gmail.com
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING