Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Elisabet W. Middelthon

Født
1939
Epost
elisabet.w.middelthon@getmail.no
Telefon
91643369
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING