Gry Aavik

Oversetter mellom engelsk og norsk. Er spesielt glad i rare ordspill og snåle språknøtter.
Født
1985
Epost
post@gryaavik.com
Hjemmeside
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING