Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Guri Vesaas

Født
1939
Epost
guri.vesaas@getmail.no
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING