Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Hedda Vormeland

Cand.philol. med fagene litteraturvitenskap, nederlandsk og nordisk. Fulltidsfrilanser siden 2007. Jobber som oversetter, språkvasker, korrekturleser og konsulent.

I 2015 nominert til både Kritikerprisen og Bastianprisen for oversettelsen av Stefan Hertmans’ roman Krig og terpentin.
Født
1977
Epost
hedda@vormeland.no
Telefon
938 89 445
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING