Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Hege Hammer

Cand-philol., spansk hovedfag, lektor. Har pr. oktober 2011 oversatt tjue skjønnlitterære titler - ni fra spansk - og ti faglitterære.

Født
1966
Epost
hehamm2@online.no
Telefon
47413418
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING