Henning Kolstad

Heltidsoversetter fra 1979.
Ca. 250 titler, hvorav 200 skjønnlitteratur,
hovedsakelig krim, historiske koloritter og psykiske, tekniske og militære thrillere.

Tidligere innehaver av høyere flysertifikater; forstår luftfart, erfaring i internasjonal instrumentflyvning.
Født
1955
Epost
he-kols@online.no
Telefon
62 52 44 18
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING