Nytt fra Norsk Oversetterleksikon: Edvard Alme

Edvard Alme (Edvard Germanus Johannessen), 1848–1922

Geir Uthaug skriver: «Det finnes oversettere som verken har en omfattende produksjon eller oversettelse som levebrød, men som likevel har maktet å sette spor etter seg i oversetterhistorien. En slik oversetter og gjendikter var Edvard Germanus Johannessen, som tok kunsternavnet Edvard Alme og ga norsk språkdrakt til verk av blant andre William Shakespeare og Lord Byron.» Les mer i Norsk Oversetterleksikon.

Foto: Aasentunet.

Nytt fra Norsk Oversetterleksikon: Åke Fen

Åke Fen var journalist, kringkastingsmann og oversetter. Han ble født i Oslo 4. september 1917 og døde i 1956, bare 38 år gammel. Mest kjent er han for oversettelsen av J. D. Salingers klassiker The Catcher in the Rye, oversatt som Hver tar sin – så får vi andre ingen i 1952 og belønnet med Bastianprisen året etter.

Åshild Lappegård Lahns artikkel om Åke Fen kan du lese HER

 

Nytt fra Norsk Oversetterleksikon: Norske gjendiktninger og oversettelser av Homer

Homeros, gamle meisterskalden, er ein av grunnsteinarne under den europæiske kulturen; og folki, dei minste som dei største, hev daa òg fenge verki hans, Ilioskvædet og Odyssevskvædet, yverførde kvart til sitt heimemaal. Tanken um ei norsk Homer-umsetjing maatte daa vakne hjaa oss med, i vaar nasjonale nyreisingstid.[1]

Dette skrev Arne Garborg i forordet til oversettelsen av Odyssevskvædet i 1918. Oversettelsen av Homers verk ble rett og slett ansett som en del av nasjonsbyggingen, en rolle det bare delte med Bibelen. Sammenliknet med andre land var Norge sent ute med egne oversettelser av både Bibelen og Homer. Det skjedde først på 1800-tallet. Når det gjaldt Homer-oversettelsene kom de først stykkevis og delt, som oversettelser av enkelte sanger fra diktene. Først på 1900-tallet kom fullstendige oversettelser av Iliaden og Odysseen til både bokmål og nynorsk.

Men selv om den norske oversettelseshistorien er kort sammenliknet med for eksempel den engelskspråklige, så er den rikholdig nok: Den handler om klassiske dannelsesidealer, inneholder en skikkelig feide og spiller en viktig rolle i språklig identitetspolitikk.

En kortversjon av Christine Amadous artikkel er publisert i Klassekampen i dag, 8.7.20, les hele artikkelen her: https://www.oversetterleksikon.no/norske-gjendiktninger-og-oversettelser-av-homer/

 

Statens kunstnerstipend: Ekstraordinær stipendutlysning — Covid19

Kulturdepartementet har oppretter en midlertidig stipendordning for enkeltkunstnere med et samlet
beløp på 70 millioner kroner. Stipendkomiteen for skjønnlitterære oversettere skal behandle søknadene for denne kunstnergruppen. Stipendordning forvaltes av Statens kunstnerstipend. Hvert stipend er på kr 100 000.

Utlysningen  kan leses HER.
Søknadsskjema blir tilgjengelig i uke 28.
Søknadsfrist: 5. august kl. 13:00

Søkere som innehar Statens kunstnerstipend — arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, stipend for etablerte kunstnere, stipend for seniorkunstnere eller garantiinntekt kan ikke motta de ekstraordinære stipendene.

Det samme gjelder innehavere av Norsk Oversetterforenings arbeidsstipend.

Nytt fra Norsk Oversetterleksikon: Karin Bang, 1928–2017

«Karin Bang debuterte både som forfatter og oversetter 21 år gammel i 1949, og utga sin siste roman over seksti år senere, i 2013. Forfatterskapet omfatter over 20 prosabøker, fem diktsamlinger og to illustrerte barnebøker. Hun oversatte et stort antall romaner fra flere språk – engelsk, fransk, tysk og svensk – mens hun samtidig fungerte som husmor og mor for fire egne barn og ett bonusbarn. I tillegg var Karin Bang en velformulert litteraturkritiker og beredvillig kontorassistent for sin ektemann, dikterfilosofen Aasmund Brynildsen (1917–1974).»
Slik innleder Tom Lotherington artikkelen om Karin Bang. Foto: Gyldendal.

Les mer HER

Førstehjelpsskrin for frilansere — en snarvei til hjelp når du trenger det

Ordet «frilanser» begynner med «fri», og den friheten er mange oversetteres største frynsegode. Men når noe av en eller annen grunn skjærer seg, kan frihetsfølelsen fort fortrenges av en fornemmelse av å være … i fritt fall. Derfor har vi lagd dette førstehjelpsskrinet for frilansere: en oversikt over rettigheter og muligheter du har, og over steder du kan henvende deg når økonomien svikter – enten det skyldes pandemi, konkurser, sviktende helse eller andre uforutsette omstendigheter. Slike ting vil de fleste oppleve i løpet av et yrkesliv, og da er det viktig å ha et sikkerhetsnett. Kommer du på andre ting skrinet bør inneholde, er vi takknemlige for tilbakemeldinger og innspill.

Klikk her og finn førstehjelpsskrinet

Nytt fra Norsk Oversetterleksikon: Maigret på norsk

«Mange leser krim, men det er bare noen få detektiver alle vet hvem er. Ved siden av Sherlock Holmes og Hercule Poirot er Maigret en av disse. Politimannen Maigret, ikledd filthatt og ullfrakk og dampende på en pipe, løser kriminalsaker ved å gjøre seg kjent i stadig nye miljøer. Da de første Maigret-romanene kom på 1930-tallet, ble de nesten umiddelbart oversatt til norsk, og fortellingene hadde i det minste frem til 1980-tallet stor suksess i Norge.»

Dette skriver Helle Waahlberg i artikkelen «Detektivgenrens absolutt betydeligste representant i dag» — Maigret på norsk

Les mer her: https://www.oversetterleksikon.no/detektivgenrens-absolutt-betydeligste-representant-i-dag-maigret-pa-norsk/

Hilde Lyng valgt til foreningsleder i Norsk Oversetterforening

Lørdag 14. skulle Oversetterforeningens medlemmer samle seg til årsmøte i Kronprinsens gate 17. Slik ble det ikke, av kjent årsak, og styret vedtok å foreta nødvendige avstemninger digitalt for at foreningen skulle kunne ta fatt på et nytt foreningsår. Avstemningen gikk smertefritt for seg, men kan jo på ingen måte erstatte et fysisk møte med gode kollegaer .

Det ble valgt inn gamle og nye medlemmer til ulike verv.  Norsk Oversetterforening  har fått ny foreningsleder etter at Ika Kaminka fratrådte etter full tid, seks år. Det er nå Hilde Lyng som skal lede foreningen inn i nye aktive år. Lyng har vært styremedlem siden 2016 og fungerende nestleder siden juli 2019. Hun er derfor godt rustet til å ta fatt på oppgaven. Foreningens faglige råd har uendret bemanning, men bastiankomiteene har begge nesten ny besetning. For en fullstendig oversikt, klikk her.

Les mer