Utlysning: Fagseminar for skjønnlitterære engelskoversettere

Velkommen til fagseminar for skjønnlitterære engelskoversettere fredag 28. og lørdag 29. februar 2020 i Ingeniørenes hus, Kronprinsens gt. 17 — Påminnelse

En viktig og lærerik del av seminaret er tekstnært gruppearbeid. Det er en forutsetning for deltakelse at man oversetter tilsendte tekstutdrag i forkant av seminaret. Antallet deltakere er begrenset til 25, og seminaret har en egenandel på 600 kroner. Seminaret er åpent for alle skjønnlitterære oversettere fra engelsk, uavhengig av medlemskap i foreningen. Deltakerne vil bli plukket ut på bakgrunn av søknadsbegrunnelse og produksjon, og med henblikk på å sette sammen mangfoldige grupper i seminarets verkstedsdel.

Les mer

Nytt fra Norsk Oversetterleksikon: Bibelomsetjingar i Noreg

«Omsetjingar av Bibelen må løyse to hovudproblem. Det eine handlar om tekstgrunnlaget for omsetjinga, i valet mellom variantar frå tusenvis av ulike manuskript. Det andre handlar om forholdet mellom kjeldespråk og målspråk, forenkla sagt: Er det viktigast å reprodusere «grunnteksten» så lojalt som mogleg, eller å gjere bodskapen forståeleg for lesaren?» Dette skriver Anders Aschim i innledningen til temaartikkelen om bibeloversettelse i Norge fra 1500-tallet og frem til vår tid.

Les mer i Norsk Oversetterleksikon om dette oversetterarbeidet som pågått siden 1500-tallet.

Norsk Oversetterforening søker etter vikar

Vår dyktige administrasjonskonsulent skal ut i permisjon, og vi søker vikar til administrasjonen fra 15. august til 1. juni neste år. I denne perioden snur vi litt rundt på våre arbeidsoppgaver og søker en person som kan inngå i vårt administrasjonsteam.

Søknadsfristen gikk ut 19. juni.

Les mer

Nordisk forfatter- og oversetterrådsmøte — Schæffergården

Årets møte samler 45 forfattere og oversettere fra 13 organisasjoner fra Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Norge og Sverige. Etter markering av Rådets 100-årsdag i går ettermiddag etterfulgt av feiring av Dansk forfatterforenings 125-årsdag i København, er delegatene nå klare for to intense dager med diskusjon og informasjonsutveksling på Schæffergården nord for hovedstaden.

På programmet står:

  • Samtaler om «Tech-gigantene» som er på vei inn i de nordiske bokmarkedene
  • Bibliotekenes roll, funksjon og fremtid i Norden
  • «Skryterunde» — der hver organisasjon vil fortelle om «årets seier»
  • SMSpress — et forlag med annerledes format presenteres seg
  • How Society af Authors has dealt With Amazon in the UK
  • Islendingesagaene og Oldtidssagaene — Nordisk litteratur, språk og oversettelse
  • Rådets generalforsamling

 

Utlysning: Arbeidsstipend av kortere varighet

Stipendet kan søkes for to, tre, fire eller seks måneder. Månedsbeløpet i 2019 er kr 22 300.

Søknadsfrist: 24. april 2019

Stipend kan søkes av norske oversettere (uavhengig av foreningstilknytning) med opphavsrett til minst to skjønnlitterære oversettelser utgitt på norsk forlag, eller til minst to oversettelser av dramatisk verk oppført på norsk scene, (inklusive NRK radio og fjernsyn, eksklusive amatør/frigruppeteater). Utenlandske oversettere som bor i Norge og oversetter fra norsk kan også søke.

Flere opplysninger og søknadsskjema finner du HER

 

 

Ika Kaminka gjenvalgt som foreningsleder

Lørdag 16. mars samlet Oversetterforeningens medlemmer seg til aller første årsmøte i Kronprinsens gate 17. Så mange som 94 medlemmer hadde meldt seg på til møtet, der medlemskapskriterier var et av hovedpunktene på agendaen. Styret hadde lagt frem et forslag til en justering av kriteriene, som går ut på at oversettere som har oversatt fire bøker de siste fire årene, kan fremlegge ett verk av skjønnlitterær prosa for skjønnsvurdering av Faglig råd. Dette som et tillegg til de eksisterende kriteriene. Det kom også inn et benkeforslag fra salen, om at det bare skulle legges formelle kriterier til grunn for opptak. Etter en grundig og ivrig debatt ble styrets forslag vedtatt med et klart flertall. Se detaljer knyttet til kriteriene her.

Det ble også valgt inn gamle og nye medlemmer til ulike verv. Styret er uendret, Ika Kaminka ble gjenvalgt som foreningsleder, mens det ble valgt inn ny leder for Faglig råd, Agnete Øye. Eivind Lilleskjæret rykket opp til å bli nestleder. Bård Kranstad og Hege Mehren ble valgt inn som nye medlemmer av Rådet. For en fullstendig oversikt, klikk her.

Dagen ble avsluttet med middag i Oslo Sjømannsforenings selskapslokaler.

SOLIDARITET MED KUNSTNERNE — FORSVAR DEN KUNSTNERISKE YTRINGSFRIHETEN

Vi ser med bekymring på flere utspill fra politisk hold som kan bidra til å begrense den kunstneriske ytringsfriheten i Norge. All kunst er fri og grunnleggende for demokratiet. Vi kjemper mot enhver form for knebling av ytringsfriheten — enten denne skjer i Norge eller utenfor landets grenser.

Kunstnere skal aldri utsettes for represalier, trusler eller sanksjoner som en følge av innholdet i deres kunst. Det samme gjelder de som støtter kunstnere økonomisk eller driver kunstformidling. Når landets statsminister uttaler at kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» har et ansvar for tryggheten til politikere, er dette alvorlig fordi det begrenser den kunstneriske ytringsfriheten. Når Frp i Oslo har ønsket å stoppe det kommunale tilskuddet til teatret med bakgrunn i den samme forestillingen, er dette represalier begrunnet i ytringens innhold. Enda mer alvorlig blir angrepet på ytringsfriheten når de medvirkende i forestillingen mottar personlige trusler mot liv og helse. Det er av vital betydning for vårt demokrati at kunsten utfordrer dem som sitter ved makten og stiller spørsmål ved vedtatte sannheter. Begivenhetene i kjølvannet av forestillingen «Ways of seeing», viser at ytringsfriheten må forsvares kontinuerlig. Les mer

Oversetterforeningen flytter — kontoret er stengt torsdag 6. og fredag 7. desember.

Mandag 10. desember går flyttelasset fra Rådhusgata 7 til Kronprinsens gate 17. Sammen med oss flytter også Barne- og Ungdomsbokforfatterne, Dramatikerforbundet, Forfatterforeningen og Kritikerlaget. Vi håper å være operative raskt, men ber om forståelse for at vi nok vil være litt sene til å svare på henvendelser sånn med en gang.

Litt vemodig er det å forlate R7 etter alle disse årene. Mye av foreningens liv er levd her — seminarer, nordiske møter, internasjonale møter, små møter, rådsmøter, styremøter, årsmøter, julemøter, fester, middager. Vi har også arrangert barnedåper, konfirmasjoner, brylluper, minnestunder — feiret runde dager og ovale dager. Og nå er det slutt. Og nå gleder vi oss til stabilt nett, balansert romtemperatur, universell utforming, tidsriktig og hensiktsmessig møterom med nettilgang,  – og taklamper — vi gleder oss til bedre å kunne møte dagens krav til effektiv drift.

Velkommen til K17 neste gang du skal besøke oss!

NOs kulturreise 2018 — dag 10, fra Chartres og hjem eller videre

Noen reiste tidlig, noen reiste sent, noen hjem og andre videre. Vi har gjennomført en kulturreise i et beundringsverdig tempo. Lokalguidene har imponert oss stort og lært oss mye om både kjente og ukjente personers liv og virke. Konger og dronninger, elskere og elskerinner, protestanter og katolikker, krig og fred — alt faller på plass etter hvert. Vi har bodd bra og ikke fullt så bra, spist bondekost og slottskost, drukket vin fra karafler og fra flasker, og vi er fulle av inntrykk. Nå skal alt prosesseres, og gnagsår skal heles.

Takk for turen!