Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Ingebjørg Nesheim

Født
1941
Epost
nesheim@emilia.no
Telefon
9757 4245
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING