Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Jardar Nuland Østbø

Postdoktor i russisk områdekunnskap, UiO
Russisk hovedfag, doktorgrad i russlandsstudier
Tidligere høgskolelektor i albansk
Født
1974
Epost
jardar.ostbo@gmail.com
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING