Jon Kværne

Jeg har hovedfag i bosnisk/kroatisk/serbisk fra Universitetet i Oslo
Albansk lærte jeg da jeg bodde fire år i Albania og Kosovo.
Jeg har også oversatt fra italiensk.
Født
1971
Epost
jonkvaerne@yahoo.com
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING