Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Kjell Helgheim

Født
1940
Epost
kjell.helgheim@ikos.uio.no
Telefon
22 28 45 03
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING