Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Knut Ødegård

Født
1945
Epost
knutode@mimer.no
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING