Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Morten Gaustad

Født
1971
Epost
morten@strynet.dk
Telefon
+4523734813
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING