Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Munib Delalic

Født
1950
Epost
munib.delalic@getmail.no
Telefon
21903507
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING