Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Nora Pröfrock

Født
1981
Epost
nora.proefrock@googlemail.com
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING