Olav Torbjørn Skare

Jeg jobber frilans som oversetter, hovedsakelig fra fransk, ved siden av å være dramaturg ved Nationaltheatret. Foreløpig har jeg oversatt fem teaterstykker, er så smått i gang med det sjette, og synes det er like gøy å jobbe med samtidsdramatikk som med klassikere. Jeg er oppriktig glad i aleksandriner, både som leser og oversetter, og vil gjerne lese, skrive, høre og se mer av dem – på trykk og på scenen!

Samarbeid med andre oversettere er en viktig del av dramaturgjobben, flinke folk alle sammen! Teateroversettelse er en slags «løpende språkvask» i dialogen mellom oversetter, regissør og skuespillere, hvor oversettelsen må følge andre lover enn de rent litterære. For dramaturgen blir det noen ganger like viktig å være mekler som språkkyndig. Slik har jeg opparbeidet en god språkfølelse, også for språk jeg ikke mestrer, og en forståelse for at oversettelser, i hvert fall for teater, noen ganger må følge andre lover enn de rent litterære. Dette er erfaringer jeg forhåpentligvis drar nytte av i mitt eget oversetterarbeid.

Selv om – eller kanskje fordi – jeg jobber med teater, er jeg veldig glad i å lese franske romaner på fritida. Og jeg gir meg gjerne i kast med noen av de mange gode uoversatte!
Født
1967
Epost
olavts@zach.no

Har blant annet oversatt:

Cyrano de Bergerac
Edmond de Rostand
Nationaltheatret
2018
Far
Florian Zeller
Den Nationale Scene
2018
Fedra
Racine
Trøndelag Teater
2013
Disputten
Marivaux
Nationaltheatret
2012
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING