Olof Mikael Holmberg

Født og oppvokst i Finland, med svensk som morsmål. Bodd i Norge side 1978, forfatter av tegneserier, barnebøker, sangtekster og kunstrelaterte artikler. Har også oversatt faglitteratur fra finsk. Bastianprisen 2018 for oversettelsen av Kalevala.
Født
1961
Epost
mikaelho@online.no
Telefon
41460945

Har blant annet oversatt:

Elias Lönnrot
Kalevala
2018
Orkana
Timo K. Mukka
Jorda er en syndefull sang
2020
Orkana
Miika Nousiainen
Ansiktsløft
2021
Vigmostad & Bjørke
Anja Portin
Radio Popov
2022
Mangschou
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING