Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Pål Heggøy Aasen

Født
1977
Epost
ph_aasen@yahoo.com
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING