Per E. Fosser

Som mangeårig teater- og operaregissør har jeg, foruten skjønn- og faglitteratur, også oversatt mye dramatikk, både til musikk og i bunden form og prosa, fra fransk, italiensk, engelsk, dansk og svensk
Født
1939
Epost
pereinarfosser-at-orange.fr

Har blant annet oversatt:

Ira B. Nadel
Leonard Cohen, En tolerert biografi
Libretto
2008
Heather Pringle
Prosjekt Herrenvolk
Bazar
2008
Simon Houpt
Tyvenes Museum
Libretto
2006
Norman Lebrecht
En sang om navn
Libretto
2005
Michel Houellebecq
Plattform
Cappelen
2001
Ahmadou Kourouma
Allah skylder ingen noe
Cappelen
2000
Amin Maalouf
Identitet som dreper
Pax
1999
Michel Houellebecq
De grunnleggende bestanddeler
Cappelen
1998
Per E. Fosser
tysk-norsk ordbok
Vega
2012
Per E. Fosser
tysk-norsk ordbok
Fagbokforlaget
2016
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING