Thea Selliaas Thorsen

Dr. Thea Selliaas Thorsen er en professor i klassiske studier (gammelgresk og latin) ved Institutt for historiske og klassiske studier ved NTNU i Trondheim. Hun debuterte som oversetter av den latinspråklige poeten Ovid (43 fvt.-evt. 17/18) i 2001 med den første norske gjendiktningen av hans  Heroides - Heltinnebrev (Gyldendal) på originalens versemål (mutatis mutandis), det elegiske distikon. Siden har hun gjendiktet alle Ovids kjærlighetselegiske verk til norske vers. Oversettelsene er de første som foreligger i norsk språkdrakt. Thorsen har siden 2014 fungert som akademisk hovedredaktør for Kanon - antikkens litteratur på norsk (Gyldendal), en bokserie som ved utgangen av 2023 talte tjue titler. En av titlene som utgis i 2024 er hennes egen heksameter-gjendiktning av Ovids Metamorfoser. Dette er den første komplette oversettelsen av Ovids epos, et hovedverk i litteraturhistorien, til norsk. Thorsen har også oversatt tekster fra gammelgresk, blant annet Sapfo (ca. 630-570 fvt.) og Lysias (ca. 458-380 fvt.).
Født
1974
Epost
thea.selliaas.thorsen@ntnu.no
Telefon
91897547

Har blant annet oversatt:

Ovid
Heroides - Heltinnebrev
Gyldendal norsk forlag
2001
Ovid
Amores - Kjærlighetseventyr
Gyldendal norsk forlag
2002
Ovid
Ars amandi - Kunsten å elske
Gyldendal norsk forlag
2006
Ovid
Kjærlighetskuren og Brevvekslinger
Gyldendal norsk forlag
2009
Ovid
Metamorfoser
Gyldendal norsk forlag
2024
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING