Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Thor Poppe

Født
1945
Epost
thorpo@online.no
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING