Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Venke Agnes Engh

Født
1942
Epost
Venkeae@hotmail.com
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING