Oversetterforeningen

Forfattere skaper nasjonallitteratur med sitt språk,
men verdenslitteratur er det oversetterne som skaper.

José Saramago (1922-2010)

Wera Sæther

Født
1945
Epost
wera.sether@gmail.com
Telefon
0047 22200929
Hjemmeside
Vis all produksjon

NORSK OVERSETTERFORENING