Kopinor har på vegne av medlemsorganisasjonene, blant dem Norsk Oversetterforening, inngått en ettårig pilotavtale med Kulturtanken om betaling for bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale i Den kulturelle skolesekken (DKS). Avtalen innebærer at opphaver får betalt for verk som benyttes i formidling i DKS.

For 2023 betaler Kulturtanken 2,5 millioner kroner i samlet vederlag for bruk av verk i DKS etter Kopinor-avtalen (tekst, visuelt materiale og eventuelt noter). Kopinor vil, så langt det er mulig, fordele vederlaget til de enkelte rettighetshaverne basert på innrapportering av bruken i DKS-portalen (etter fradrag av administrasjonskostnader). Fordelingen vil først kunne skje i 2024, når 2023-rapporten fra DKS-portalen foreligger.

De nærmere kriteriene for hvordan totalvederlaget skal fordeles, er ikke avklart. Det er Kopinor og deres medlemsorganisasjoner som fastsetter kriteriene for fordeling i tråd med Kopinors normale fordelingsprosedyrer. I mangel av tilstrekkelig innrapportert informasjon for 2023, kan det bli aktuelt at deler av 2023-vederlaget fordeles kollektivt gjennom medlemsorganisasjonene.

Les mer om avtalen mellom Kopinor og Kulturtanken her.