Norsk Oversetterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Forleggerforeningen har blitt enige om å forlenge prøveperioden for e-bok a med ett år. Bakgrunnen for behovet for forlengelse er for lite erfaringsmateriale.

I følge Forleggerforeningen er fremdeles e-bokmarkedet marginalt; e-boksalget utgjør bare 0,6 prosent av omsetningen av skjønn – og generell litteratur. Imidlertid mener Forleggerforeningen at med de 40000 titlene som faktisk er tilgjengelig, er tilbudet så stort at det i 2013 er mulig å få testet ut den reelle interessen hos norske kunder. Direktør Kristenn Einarsson mener at den videre utviklingen i markedet vil i stor grad styres av de norske lesernes lyst til å ta i bruk lesebrett.


Partene skal møtes igjen før sommeren og når mer sikre tall foreligger. I mellomtiden er det viktig at medlemmene aktivt bruker kontrakten som foreligger og NO vil også følge med i markedet og på utviklingen.