Ifølge Kulturdepartementet har de fått opplysninger fra Nasjonalbiblioteket om at statistikken som danner grunnlag for beregningen av bibliotekvederlaget har inneholdt pliktavlevert materiale. På bakgrunn av disse opplysningene ønsket departementet ikke å forhandle om en flerårig avtale, men i stedet prolongere den eksisterende avtalen ett år. Forhandling om ny avtale som skal gjelde fra 2013 starter 10. april neste år, og organisasjonene har besluttet å la det sittende forhandlingsutvalget fortsette.

Bibliotekstanden, som danner grunnlaget for beregning av nærmere 94 millioner offentlige kroner, har altså vært anslått til å være større enn det man først trodde. I følge departementet regnes ikke pliktavlevert materiale som materiale som er i bruk. Forhandling om ny avtale må derfor blant annet forhandle om opptellingen av bokstammen i bibliotekene. For 2012 er bibliotekvederlaget hevet fra 2, 04 til 2,12 kroner pr enhet. Dette innebærer at det samlede bibliotekvederlaget for 2012 blir samlet på 93.745.000 kroner.