Avtaler

AVTALER

Foreningen har inngått avtaler med oppdragsgivere på flere felt. Det er viktig både for enkeltmedlemmer og foreningen som fagforening, at avtalene benyttes og overholdes av medlemmene.
Følgende avtaler finnes:

  • Avtale om normalkontrakt med Den norske Forleggerforening
  • Bokklubbavtale med De norske Bokklubbene og Cappelens Bokklubb
  • Teateravtale med Norsk Teater og Orkesterforening
  • Teateravtale med Norsk Teaterråd
  • Avtale med NRK om oversettelse av dramatisk stoff til bruk i radio og fjernsyn
  • Avtale med NRK om bruk av oversatt prosa og lyrikk
  • Avtale med NRK om digital radiokanal for barn og unge (DAB avtalen)

NO ber om at alle medlemmer bruker disse kontraktene i fullstendig versjon når de inngår avtaler om oppdrag. Ta kontakt med foreningen dersom du har problemer med, eller spørsmål om avtalene du finner her.

Foreløpig avtale om e-bok HER
Avtalen er forlenget til 31.3.2014
Presisering av avtalen finner du HER

Foreløpig e-bokkontrakt HER

NORSK OVERSETTERFORENING