Lydbokavtaler

LYDBOKAVTALER

MIDLERTIDIG LYDBOKAVTALE

Protokoll om midlertidig unntak fra visse normalkontraktsvilkår for oversettelser mellom Den norske Forleggerforening og Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Ovennevnte parter er enige om å videreføre det midlertidige unntaket fra honorar-bestemmelsene i normalkontraktsvilkårene av 1. oktober 2006, hva angår utgivelse av oversatte lydbøker, jf. tidligere protokoller av 28. mai 2014, 30. juni 2017, 21. desember 2017 og 19. juni 2018.

Følgende er avtalt:

 1. For lydbøker som utgis i perioden 1.1.2018 – 31.03.2019 skal oversetterens tilleggshonorar for lydbokutgivelsen ikke beregnes slik det følger av pkt. 6.4 i normalkontraktsvilkårene, men slik det fremgår av pkt. 2 nedenfor.
 2. Tilleggshonorar for lydbøker som utgis i den nevnte perioden, betales som følger:
  a. Ved utgivelse av en oversettelse som lydbok utbetales et tilleggshonorar til oversetteren som skal utgjøre 10 % av indeksregulert   grunnhonorar. Dette gir forlaget rett til å selge inntil 1000 eksemplarer av lydboken, uavhengig av hvilket lydbærende medium lydboken omsettes i, i utgivelsesåret + 5 kalenderår.
  b. Når salget av lydboken i løpet av utgivelsesåret + 5 kalenderår, uten hensyn til lydbærende medium eller utsalgspris, overstiger 1000 eksemplarer, utbetales ytterligere tilleggshonorar med 5 % av indeksregulert grunnhonorar hver gang følgende omsetningstall passeres:
  i.   1000 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 15 % tilleggshonorar)
  ii.  1500 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 20 % tilleggshonorar)
  iii. 2000 (hvilket vil si at oversetteren i sum da har fått 25 % tilleggshonorar)

Forlaget plikter å opplyse om salgstall når oversetteren ber om det.

 1. For øvrig gjelder normalkontraktens bestemmelser, bl.a. om varsling og gjenbruk (jf. pkt. 1.4, 6.2 og 6.5 i normalkontraktsvilkårene). Signerte avtaler finner du her:
  Midlertidig lydbokavtale 2018, signert desember-18 , Midlertidig lydbokavtale 2018, signert juni-18, Midlertidig lydbokavtale 2018,  Midlertidig lydbokavtale 2017 og Midlertidig lydbokavtale 2014 

LYDBØKER I ABONNEMENTSTJENESTER

STORYTEL

For strømming av lydbøker i Storytels abonnementstjeneste gjelder følgende avtale:
Avtale Storytel 17.12.2018
Skjema for melding om tilleggsutnyttelse av oversettelse finner du her: Meldingsskjema Storytel 2018


FABEL

For strømming av lydbøker i abonnementstjenesten Fabel gjelder følgende avtale:
 Midlertidig avtale med Lydbokforlaget vedr Fabel, signert 29.05.2019
Avtalen gjelder til og med 31. desember 2019.

Tidligere avtaler
Midlertidig avtale med Lydbokforlaget vedr Fabel signert des 2018, Midlertidig avtale med Lydbokforlaget vedr Fabel, signert sept 2018
Midlertidig avtale med Lydbokforlaget vedr Fabel 2017

Skjema for melding om tilleggsutnyttelse av oversettelse finner du her:
Meldingsskjema Fabel 2019
Meldingsskjema Fabel 2018
Meldingsskjema Fabel 2017

 

NORSK OVERSETTERFORENING