Det Norske Akademi for Språk og Litteratur inviterer til en kveld viet oversettelse til og fra norsk. Arrangementet avholdes mandag 12. oktober kl. 19.00 på Litteraturhuset i Oslo.

Obs. Feil dato i annonsen!

 

Bare fra språk til språk?

Bare fra språk til språk?