Bastianprisen, Norsk Oversetterforenings pris for fremragende oversettelse, deles ut torsdag 1. oktober i år. Det utdeles normalt to priser hver år, hvorav en for barne- og ungdomslitteratur. Vinneren utvelges blant alle fjorårets oversatte bøker etter nominasjon fra forlagene.


Bastianprisen har svært stor prestisje blant oversetterne selv, og regnes som den høyeste utmerkelse en norsk skjønnlitterær oversetter kan få. Alle påmeldte titler blir lest og vurdert av en fagjury bestående av erfarne oversettere som kjenner mange av de utfordringene en oversetter kan støte på i en litterær tekst, og alle aktuelle titler blir grundig sjekket mot originalen. Bastianprisen er den prisen som i størst grad vuderer den oversatte boka nettopp som oversettelse.


Siden prisen ble delt ut for første gang i 1951, har den gått til såvidt forskjellige bøker som Racines Fedra (Halldis Moren Vesaas), J.R.R. Tolkiens Silmarillion (Nils Ivar Agøy), Rabelais’ Pantagruel (Erik Ringen) og Patrick O’Briens Orlogskaptein (Dag Heyerdahl Larsen). Felles for disse er at de alle har stilt store krav til sine respektive oversettere, som har løst problemene med stor omsorg for originalteksten i alle dens fasetter og nyanser, og med evne til innlevelse i en annen kulturell kontekst. Oversetterne som er tildelt prisen har skapt verker som er genuint litterære frembringelser på et autoritativt, originalt norsk, med et høyt presisjonsnivå i både innhold og form og med en sikker følelse for det norske språkets bæreevne.


Siden 2006 har det i forkant av prisutdelingen blitt offentliggjort en liste med finalister i voksenbokklassen. Årets liste er svært variert, men alle bøkene på listen er å regne som fremragende oversettelsesprestasjoner – og som viktige tilskudd til den norske litteraturen. Årets jury har bestått av Karin Gundersen, Erik Ringen og Arne Ruste. De har valgt ut følgende fem finalister:


Kyrre Haugen Bakke for Indra Sinha: Dyrets folk, Pax 2008


Steinar Gil for Vasilij Grossman: Liv og skjebne, Historie og Kultur 2008


Sissel Lie for Gaétan Soucy: Den lille piken som elsket fyrstikker, Gyldendal 2008


Tom Lotherington for Jonathan Litell: De velvillige, Aschehoug 2008


Knut Ofstad for Cormac McCarthy: Veien, Gyldendal 2008