Rogde får prisen for «Tårnet» av den tyske forfatteren Uwe Tellkamp, en slektsroman om livet til en akademisk overklasse i Dresden de siste syv årene før murens fall. Gjennom lange og snirklete setninger og et overdådig persongalleri kommer vi tett innpå livet til DDRs akademiske elite, som de færreste av oss visste eksisterte. Isak Rogdes solide norske oversettelse på over 800 sider er den første utenfor Tyskland. Den kom ut i november 2009.

Isak Rogde døde 3. januar i år og familien vil motta prisen på hans vegne. Det er første gang Bastianprisen deles ut posthumt.

Bastiankomiteen sier balnt annet:

«Vinneren av årets pris skal flere ganger ha uttalt at: «En oversetters viktigste redskap er ikke ordboka, men ørene.» Derfor har vedkommende også sett det som en viktig del av sin gjerning å oppsøke steder og miljøer der språk, slang, dialekter og sosiolekter er i bruk. Og når man ser på den oversettelsen som vedkommende nå får Bastianprisen for, er det også helt tydelig at dette er gjort av en person med gehør — med gehør for hvordan man skal gjengi dialoger og muntlige passasjer på en slik måte at leseren får en umiddelbar opplevelse av at her er det levende mennesker som snakker.

Et annet trekk ved denne romanen er at originalen er skrevet med til dels svært komplisert syntaks — faktisk sier selv lesere fra forfatterens hjemland at romanen språklig sett er uhyre komplisert. Likevel har oversetteren klart å gjengi dette på god og moderne norsk, på en måte som gjør at norske lesere ikke har noen problemer med å henge med. Og for å få til noe slikt, er det ikke nok at oversetteren har en god forståelse av originalteksten — han må også ha nærmest en slags høyt utviklet empati med sin norske leser. Han må ha evnen til å sette seg i leserens sted og føle hvordan leseren vil oppleve teksten. Og åpenbart behersker denne oversetteren også denne kunsten til fulle.»

Komiteen har bestått av Per Qvale, Erik Ringen og Nina Zandjani.

Prisen består av en statuett med plakett (en fole lagd av kunstneren Ørnulf Bast) og kr 50 000.

Bastianprisen er Norsk Oversetterforenings pris for fremragende oversettelse av et skjønnlitterært verk. Det utdeles normalt to priser hvert år, hvorav en for barne- og ungdomslitteratur.

Årets komité for barne- og ungdomslitteratur har besluttet at det ikke deles ut noen pris for barne- og ungdomslitteratur i år.

Komiteen uttaler: «Det var i år få påmeldte titler i kategorien barne- og ungdomslitteratur, samtlige var oversatt fra engelsk eller amerikansk. Komiteens medlemmer har også skaffet seg oversikt over andre utgivelser som ikke var påmeldt av forlag eller oversetter.

Bastianprisen er, som det heter i vedtektene: ”Norsk Oversetterforenings pris for fremragende oversettelse av et skjønnlitterært verk.” Komiteen har lest de påmeldte verk grundig og vurdert dem opp mot originaltekstene. Alle oversettelsene var gode, noen svært gode, men likevel var det enighet blant komitémedlemmene om at ingen av oversettelsene utmerket seg i den grad at det kunne betegnes som ”fremragende” etter vedtektene for Bastianprisen.

Komiteen har derfor vedtatt å ikke dele ut noen pris i kategorien barne- og ungdomslitteratur i år.

Vi oppfordrer oversettere, manusvaskere og forlag om virkelig å gå inn for å gi unge lesere et fremragende språk i barne- og ungdomsbøkene.»

Komiteen har bestått av: Morten Hansen, Torstein Bugge Høverstad og Kari Sverdrup