Ika Kaminka er tildelt prisen for oversettelsen av IQ84,bok 1&2 av Haruki Murakami, utgitt på Pax i 2011. Juryen uttaler: Japansk er et språk fullt av utelatelser, der oversetterne blir nødt til å ”fylle ut”. Selve språkstrukturen og kulturen er også fremmedartet; derfor innebærer en oversettelse fra japansk til norsk en ekstra utfordring. Ika Kaminka greier imidlertid å gjengi Murakamis spesielle stil på en naturlig måte, med et humoristisk og kreativt språk. Oversettelsen virker kongenial og inspirerende; den skaper en egen norsk tekst, samtidig som den gir leseren et godt inntrykk av Murakamis måte å skrive på.I 1Q84 møter vi svært ulike personer, som oversetteren må beskrive på ulike måter. Redaktøren Komatsus teatralske oppførsel og uavbrutte talestrøm gjengis svært livaktig på norsk, forfatterspiren Tumarus nøkterne personlighet og den ufordragelige og udannede Ushikawas utseende og måte å snakke på er løst på en oppfinnsom måte. Ikke minst den kvinnelige hovedpersonen Fukaeris måte å snakke på er en utfordring for oversetteren ; i den japanske originalen er Fukaeris replikker hovedsakelig skrevet med lydtegn, noe som er påfallende for japanske lesere. Ika Kaminka har valgt å gjengi dette ved å la Fukaeri snakke kun med små bokstaver og uten tegnsetting, noe som gjør den norske teksten like påfallende, og fremhever Fukaeris spesielle personlighet.

Særlige utfordringer er oversettelsen av passasjer fra verket Øya Sakhalin av den russiske forfatteren Anton Tsjekov, som ikke er oversatt til norsk tidligere, og passasjen fra det klassiske japanske verket Heike Monogatari, som heller ikke er oversatt til norsk.


Dagfinn Foldøy har oversatt den russiske teksten, siden Ika Kaminka ikke selv kan russisk, en løsning som er lagt å foretrekke fremfor en sekundæroversettelse fra japansk, og som gir den samme følelsen av annerledeshet som i den japanske originalen.


Når det gjelder Heike Monogatari har Ika Kaminka selv oversatt den. Det er blitt en rytmisk gjendiktning av det japanske krigskvadet, slik at det blir leselig for nåtidens lesere.


Ika Kaminkas oversettelse av 1Q84 gir norske lesere en god og spennende opplevelse av en tekst som i utgangspunktet ligger langt fra norsk syntaks og språklige virkemidler.


Juryen har bestått av Einar Blomgren, Bente Christensen og Johann Grip.


Bastianprisen for barne- og ungdomslitteratur blir ikke utdelt i 2012.